Mut booked.net
+26°C

İş Makinası

Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş Makinalarının potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir.
İş Makinası Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat ile ilgili belgeler:
► 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
► 18.7.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,
► 8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa göre , 16.7.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.5.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü,
► Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin 16.6.1999 tarih ve 16 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan TOBB İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar kitabı.
Odamız üyelerine ait iş makinelerinin tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler ile birlikte Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bu belgeler;

► Dilekçe,
► Fatura
► Noter Satış Senedi
► Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti,
► Oda Harcının yatırıldığına dair makbuz.
► İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı

MUT Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017